Home Ľudia a Život Viete, čo vás čaká počas opráv preliačin na aute?

Viete, čo vás čaká počas opráv preliačin na aute?

by spravca
Viete, čo vás čaká počas opráv preliačin na aute?

Každé poškodenie vozidla je pre jeho majiteľa bolestnou záležitosťou. Hlavne páni majú k automobilu zvláštny, priam rodinný, vzťah. Niektoré poškodenia nie je možné opraviť, iné zanechajú stopy na vozidle. Oprava preliačin na karosérii je jedným z poškodení, ktoré sa nielenže dá opraviť, ale tiež nezanechá na vozidle žiadne stopy. Toto pravidlo platí len pre opravy pomocou PDR metódy.

Keď si všimnete preliačinu, rýchlo jednajte

Po detegovaní preliačiny ihneď jednajte. Preliačina sa síce nebude zväčšovať, ale môže spôsobiť pukanie laku. Oprava karosérie po puknutí laku vás vyjde o stovky eur viac ako oprava celistvej preliačiny. Puknutý lak bohužiaľ nie je možné opraviť PDR metódou. Opraviť nie je možné ani väčšie preliačiny, ktoré sú ostro ohraničené. Po vytiahnutí poškodenia tohto typu by lak praskol. Ak sa na karosérii nachádza niektorá z uvedených preliačin, nevyhnete sa oprave u klampiara, ktorý musí poškodené miesto opraviť a nanovo nalakovať. PDR metódu nemožnou použiť ani na miestach, kde bola karoséria v minulosti opravovaná inou metódou.

Čo je PDR metóda, ako oprava prebieha

PDR metóda je oprava, kedy sa pomocou nástrojov preliačiny vyťahujú smerom von. Sada na opravu preliačin je šetrná, vďaka čomu nie je po oprave možné vizuálne zistiť, kde sa preliačina nachádzala. Znamená to, že vozidlo nestráca hodnotu a je prakticky v stave ako pred poškodením. Vyťahovanie preliačin sa dá realizovať aj na miestach, kde nie je prístup k poškodeniu smerom zhora. V tomto prípade v servise postupujú odlišne. Poškodenie sa vyrovná pomocou reverzného kladiva a špeciálneho lepu. Dokonca ani počas tohto postupu opravy nedôjde k znehodnoteniu laku.

Výhody PDR metódy opravy preliačin

Okrem už spomínanej šetrnosti PDR metódy má tento spôsob opravy i iné výhody. Plusy PDR metódy pochopili aj poisťovne, ktoré opravu preplácajú. Ak máte doplnkové pripoistenie k PZP alebo havarijné poistenie, môžete opravu zaplatiť z poistného plnenia. Keďže sa počas opravy nič nebrúsi, nevyužíva sa tmel a ani lakovanie, vozidlo budete mať po oprave rýchlo doma. Menšie preliačiny dokážu v niektorých servisoch opraviť na počkanie. Čas sú peniaze, čo znamená, že PDR metóda je najlacnejším možným variantom opravy preliačin. V závere dodáme, že PDR je ekologická oprava, počas ktorej sa nepožívajú žiadne chemikálie.

You may also like